Nejčastější dotazy

Co je to nemovitostní fond?

Nemovitostní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem nakupovat komerční nemovitosti, na které by jednotliví investoři sami nedosáhli vzhledem k jejich vysoké ceně. Poté co fond nakoupí nemovitost, je výnos fondu vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí.

Proč bych měl do fondu investovat?

Investice do fondu umožní investorům podílet se na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních komerčních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z jejich provozu. Investorovi odpadají starosti se správou takových nemovitostí, které je obvykle velice časově náročné. V dlouhodobém horizontu držba komerčních nemovitostí předpokládá zajímavý výnos, který je generován kombinací příjmů z nájemného s případným růstem hodnoty nemovitosti.

Vyplácí fond dividendy?

Fond je plně reinvestiční. To znamená, že všechny realizované výnosy opět ihned investuje a nevyplácí je ve formě dividendy. Případný zisk tedy investor realizuje rozdílem mezi kupní a prodejní cenou akcie fondu. Pro investora fyzickou osobu je tento model daňově výhodnější: zatímco případnou dividendu by investor danil sazbou 15 %, zisk v případě prodeje akcií po 3 letech od nabytí je od daně zcela osvobozen.

Jak se počítá kurz fondu?

Kurz fondu neboli NAV (Net Asset Value) se počítá jako součet tržních cen všech vlastněných nemovitostí nebo nemovitostních společností, od této hodnoty se odečte hodnota všech závazků. Toto finální číslo se nakonec vydělí počtem vydaných akcií a získáme kurz fondu, tedy cenu akcie.

Co je to nemovitostní společnost?

Nemovitostní společnost je právnická osoba (obvykle akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným), jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování a provozování nemovitostí. Dnes je na trhu standardem, že se komerční nemovitosti pořizují právě nákupem nemovitostních společností.

Jak dlouho musím ve fondu setrvat?

Fond je určen především pro konzervativní investory a není vhodný pro krátkodobé investice.  Doporučený investiční horizont fondu je 5 let. Z fondu není možné vystoupit v období 3 let po zahájení prodeje. Po tomto období fond nestanovuje žádné časové omezení, po které by bylo nutné ve fondu setrvat.

Jaké jsou poplatky při vstupu a výstupu z fondu?

Vstupní poplatky se mohou lišit pro jednotlivé distributory. Aktuální výše vstupních poplatků je:

 

  • Investice do 249 999,99 Kč 3 %
  • Investice od 250 000 do 499 999,99 Kč 2,5 %
  • Investice od 500 000 Kč a více 2 %
  • Výstupní poplatek: 0 %

Jak mohu nakoupit akcie fondu?

Akcie fondu lze nakoupit prostřednictvím distributora fondu. Aktuálně je výhradním distributorem fondu společnost Partners Financial Services.