Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond Trigea vede.
Aktuální cena investiční akcie platná k 31. 10. 2021:1,1524 Kč
Kumulativní výkonnost za uvedené období v %
6 měsíců3.78
Od začátku roku4.49
1 rok4.59
2 roky11.15
3 rokyN/A
5 letN/A
Od založení15.24
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky5.43
3 rokyN/A
5 letN/A
Od založení5.82

Historická cena

Stáhnout

Klíčové údaje o fondu

 • Investiční strategií fondu je nakupovat a držet kvalitní komerční nemovitosti, které jsou již pronajaté a přinášejí stabilní výnosy ve formě nájemného
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice: 500 Kč
 • Vstupní poplatek: dle výše investované částky, maximálně 3 %
 • Výstupní poplatek: není stanoven
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 1387554319 / 2700
 • Datum vzniku: 1. 4. 2019
 • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 1,75 %
 • ISIN: CZ0008043874