Investujte doma

Již od 500 korun se můžete podílet na výnosu ze stamilionových kancelářských budov.

CÍLÍME NA VÝNOS 6 % ROČNĚ

Kombinace nízkého rizika a atraktivního výnosu!

Fond Trigea řídí zkušený tým v čele s Tomášem Trčkou. Investujeme výhradně do komerčních nemovitostí, které na českém trhu nabízí vyšší výnos než rezidenční byty. Zaměřujeme se jen na zavedené lokality a již plně pronajaté kanceláře, čímž snižujeme riziko.

Díky růstu cen nemovitostí a hlavně vývoji nájmů věříme v dlouhodobé roční zhodnocení fondu 5–7 %.

Trigea v číslech

OBSAZENOST

WAULT*

*Vážený průměr zbývajících délek všech uzavřených nájemných smluv.

LTV PORTFOLIA (bez hotovosti)**

**Poměr výše úvěru k ceně nemovitosti. Bez hotovosti na účtu.

Rozložení portfolia

SLOŽENÍ PORTFOLIA DLE
PRONAJÍMATELNÉ PLOCHYROZLOŽENÍ PORTFOLIA
DLE PŘÍJMŮ Z NEMOVITOSTÍIdeální investice na penzi

Fond Trigea je vhodný pro konzervativní i dynamičtější investory, kteří chtějí získat přístup na realitní trh a oceňují možnost diverzifikace, tedy rozložení rizika.

Doporučujeme investiční horizont alespoň pět let, fond je také vhodný jako součást portfolia určeného na penzi. Ceny nemovitostí ani v dobách ekonomického poklesu nepadají tak dramaticky jako akcie a navíc mají tendenci se rychleji vracet do původních hodnot. Přesto je třeba počítat s tím, že hodnota fondu se může měnit.

Informace o fondu

  • Pozitivní cílový trh

Kategorie klientů

- Neprofesionální klient
- Profesionální klient
- Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti
- Klient se základními znalostmi
- Informovaný klient
- Pokročilý klient

Schopnost nést ztráty
- Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací

Riziková tolerance
- SRI 2. Nízký stupeň rizika

Cíle a potřeby klientů
- Růst hodnoty investice
- Doporučený investiční horizont je alespoň 5 let

  • Udržitelnost

SFDR
- Článek 8. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti

Udržitelné investice
- Ne

Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
- Ano

Zaměření na environmentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace
- Environmentální

  • Negativní cílový trh

Znalosti a zkušenosti

N/A

Schopnost nést ztráty
- Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací

Cíle a potřeby klientů
- Záruka návratnosti investovaných prostředků

Novinky a články

Nejčastější dotazy

Co je to nemovitostní fond?

Nemovitostní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem nakupovat komerční nemovitosti, na které by jednotliví investoři sami nedosáhli vzhledem k jejich vysoké ceně. Poté co fond nakoupí nemovitost, je výnos fondu vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí.

Proč bych měl do fondu investovat?

Investice do fondu umožní investorům podílet se na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních komerčních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z jejich provozu. Investorovi odpadají starosti se správou takových nemovitostí, které je obvykle velice časově náročné. V dlouhodobém horizontu držba komerčních nemovitostí předpokládá zajímavý výnos, který je generován kombinací příjmů z nájemného s případným růstem hodnoty nemovitosti.

Vyplácí fond dividendy?

Fond je plně reinvestiční. To znamená, že všechny realizované výnosy opět ihned investuje a nevyplácí je ve formě dividendy. Případný zisk tedy investor realizuje rozdílem mezi kupní a prodejní cenou akcie fondu. Pro investora fyzickou osobu je tento model daňově výhodnější: zatímco případnou dividendu by investor danil sazbou 15 %, zisk v případě prodeje akcií po 3 letech od nabytí je od daně zcela osvobozen.

Jak se počítá kurz fondu?

Kurz fondu neboli NAV (Net Asset Value) se počítá jako součet tržních cen všech vlastněných nemovitostí nebo nemovitostních společností, od této hodnoty se odečte hodnota všech závazků. Toto finální číslo se nakonec vydělí počtem vydaných akcií a získáme kurz fondu, tedy cenu akcie.

Jak mohu provést výběr prostředků? Budu platit nějaký poplatek?

O zpětný odkup vašich investičních akcií nebo cenných papírů můžete požádat na základě formuláře „Žádost o zpětný odkup“. Jakmile obdržíme v pořádku vyplněný, podepsaný a ověřený formulář, proběhne vypořádání zpětného odkupu za příslušnou aktuální hodnotu investiční akcie nebo cenného papíru, stanovenou k poslednímu dni v měsíci ve kterém jsme žádost o odkup obdrželi. Finanční prostředky vám budou zaslány na vámi uvedený bankovní účet. Vypořádání odkupu proběhne nejdéle do 15 pracovních dnů po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost obdržena. Výstupní poplatek není účtován.

Co je to nemovitostní společnost?

Nemovitostní společnost je právnická osoba (obvykle akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným), jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování a provozování nemovitostí. Dnes je na trhu standardem, že se komerční nemovitosti pořizují právě nákupem nemovitostních společností.

Jak dlouho musím ve fondu setrvat?

Fond je určen především pro konzervativní investory a není vhodný pro krátkodobé investice. Doporučený investiční horizont fondu je 5 let. Z fondu není možné vystoupit v období 3 let po zahájení prodeje. Žádost o odkup investičních akcií lze tedy podat nejdříve ke dni 1. 4. 2022. Po tomto období fond nestanovuje žádné časové omezení, po které by bylo nutné ve fondu setrvat.

Jaké jsou poplatky při vstupu a výstupu z fondu?

Vstupní poplatky se mohou lišit pro jednotlivé distributory. Aktuální výše vstupních poplatků je:

 

  • Investice do 249 999,99 Kč 3 %
  • Investice od 250 000 do 499 999,99 Kč 2,5 %
  • Investice od 500 000 Kč a více 2 %
  • Výstupní poplatek: 0 %

Jak mohu nakoupit akcie fondu?

Akcie fondu lze nakoupit prostřednictvím distributorů fondu. Aktuálně jimi jsou Partners Financial Services, Amundi a Conseq.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení