Investujte doma

Již od 500 korun se můžete podílet na výnosu ze stamilionových kancelářských budov.

CÍLÍME NA VÝNOS 6 % ROČNĚ

Kombinace nízkého rizika a atraktivního výnosu!

Fond Trigea řídí zkušený tým v čele s Tomášem Trčkou. Investujeme výhradně do komerčních nemovitostí, které na českém trhu nabízí vyšší výnos než rezidenční byty. Zaměřujeme se jen na zavedené lokality a již plně pronajaté kanceláře, čímž snižujeme riziko.

Díky růstu cen nemovitostí a hlavně vývoji nájmů věříme v dlouhodobé roční zhodnocení fondu 5–7 %.

Naše portfolio

Explora Business Centre, Praha

Nemovitostní fond Trigea koupil 1. 6. 2021 kancelářskou budovu Explora Business Centre, která se nachází přímo nad stanicí metra Nové Butovice v Praze. Jedná se o třetí a zatím suverénně největší nemovitost v našem fondu. Explora Business Centre je moderní kancelářský projekt třídy A, který nájemcům nabízí nejvyšší standard služeb a prostor, velká a flexibilní kancelářská podlaží a příjemné prostředí včetně společného atria. Pronajímatelná plocha budovy přesahuje 22 tisíc m2 a je vyhledávaným sídlem mnoha mezinárodních společností. Mezi nejvýznamnější nájemníky tak patří mimo jiné CitiBank, DHL, Porsche, GE International, NNIT nebo Fortinet. Projekt je držitelem certifikace udržitelnosti LEED v nejvyšším stupni Gold.

Explora Business Centre

OBCHODNÍ CENTRUM, Plzeň

V únoru 2020 Trigea koupila Obchodní centrum v Plzni. Jedná se o nákupní galerii s více než 60 maloobchodními jednotkami. S více než 27 tisíci čtverečních metrů je OC Plzeň téměř šestinásobné oproti Galerii Louvre. Klíčovými nájemci jsou mezinárodní společnosti jako Tesco, H&M, New Yorker, C&A, RESERVED, Mc Donalds a další. Průměrná doba nájemních smluv je 4,2 roku. Z pohledu fondu bude zapojení OC Plzeň významným přínosem pro výkonnost fondu. Výnos na investovaný kapitál se pohybuje nad hranicí 12 %. To by se mělo ve fondu plně projevit už ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Jsme rádi, že jsme s naší druhou nemovitostí vstoupili do regionů a získali jsme skvělé obchodní centrum v Plzni.

LOUVRE, Praha 5

V červenci 2019 Trigea koupila svou první nemovitost - Louvre na Praze 5. Atraktivní moderní prostor v přední kancelářské lokalitě na stanici metra Radlická s nadčasovým designem nabízí až 4 600 m² pronajímatelné plochy. Budova byla postavena v roce 2008 a mezi hlavní nájemce patří například švýcarský výrobce kolejových vozidel Stadler, Lukoil Accounting and Finance Europe nebo Zdravotní pojišťovna VZP.

Ideální investice na penzi

Fond Trigea je vhodný pro konzervativní i dynamičtější investory, kteří chtějí získat přístup na realitní trh a oceňují možnost diverzifikace, tedy rozložení rizika.

Doporučujeme investiční horizont alespoň pět let, fond je také vhodný jako součást portfolia určeného na penzi. Ceny nemovitostí ani v dobách ekonomického poklesu nepadají tak dramaticky jako akcie a navíc mají tendenci se rychleji vracet do původních hodnot. Přesto je třeba počítat s tím, že hodnota fondu se může měnit.
Upozorňujeme, že fond neumožňuje investorům požádat o odkup po dobu tří let od svého založení. Žádost o odkup investičních akcií lze tedy podat nejdříve ke dni 21. 3. 2022.

Nejčastější dotazy

Co je to nemovitostní fond?

Nemovitostní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem nakupovat komerční nemovitosti, na které by jednotliví investoři sami nedosáhli vzhledem k jejich vysoké ceně. Poté co fond nakoupí nemovitost, je výnos fondu vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí.

Proč bych měl do fondu investovat?

Investice do fondu umožní investorům podílet se na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních komerčních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z jejich provozu. Investorovi odpadají starosti se správou takových nemovitostí, které je obvykle velice časově náročné. V dlouhodobém horizontu držba komerčních nemovitostí předpokládá zajímavý výnos, který je generován kombinací příjmů z nájemného s případným růstem hodnoty nemovitosti.

Vyplácí fond dividendy?

Fond je plně reinvestiční. To znamená, že všechny realizované výnosy opět ihned investuje a nevyplácí je ve formě dividendy. Případný zisk tedy investor realizuje rozdílem mezi kupní a prodejní cenou akcie fondu. Pro investora fyzickou osobu je tento model daňově výhodnější: zatímco případnou dividendu by investor danil sazbou 15 %, zisk v případě prodeje akcií po 3 letech od nabytí je od daně zcela osvobozen.

Jak se počítá kurz fondu?

Kurz fondu neboli NAV (Net Asset Value) se počítá jako součet tržních cen všech vlastněných nemovitostí nebo nemovitostních společností, od této hodnoty se odečte hodnota všech závazků. Toto finální číslo se nakonec vydělí počtem vydaných akcií a získáme kurz fondu, tedy cenu akcie.

Co je to nemovitostní společnost?

Nemovitostní společnost je právnická osoba (obvykle akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným), jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování a provozování nemovitostí. Dnes je na trhu standardem, že se komerční nemovitosti pořizují právě nákupem nemovitostních společností.

Jak dlouho musím ve fondu setrvat?

Fond je určen především pro konzervativní investory a není vhodný pro krátkodobé investice. Doporučený investiční horizont fondu je 5 let. Z fondu není možné vystoupit v období 3 let po zahájení prodeje. Žádost o odkup investičních akcií lze tedy podat nejdříve ke dni 21. 3. 2022. Po tomto období fond nestanovuje žádné časové omezení, po které by bylo nutné ve fondu setrvat.

Jaké jsou poplatky při vstupu a výstupu z fondu?

Vstupní poplatky se mohou lišit pro jednotlivé distributory. Aktuální výše vstupních poplatků je:

 

  • Investice do 249 999,99 Kč 3 %
  • Investice od 250 000 do 499 999,99 Kč 2,5 %
  • Investice od 500 000 Kč a více 2 %
  • Výstupní poplatek: 0 %

Jak mohu nakoupit akcie fondu?

Akcie fondu lze nakoupit prostřednictvím distributora fondu. Aktuálně je výhradním distributorem fondu společnost Partners Financial Services.

Ke stažení

Ceník

Stáhnout

Statut

Stáhnout

Brožura

Stáhnout

Leták

Stáhnout

Pololetní zpráva leden–červen 2020

Stáhnout