Pojištění nemovitosti na pronájem je základ pronajímání

31.5.2021
Finance

Častý problém lidí, kteří si pořídí nemovitost na pronájem, je její nedostatečná pojistná ochrana. Základní pojistky přitom kryjí hlavní rizika, jako jsou živelní pohroma, vodovodní škody, exploze, úder blesku, pád stromu, stožáru a podobně. To ale nestačí.

Častý problém lidí, kteří si pořídí nemovitost na pronájem, je její nedostatečná pojistná ochrana. Základní pojistky přitom kryjí hlavní rizika, jako jsou živelní pohroma, vodovodní škody, exploze, úder blesku, pád stromu, stožáru a podobně. To ale nestačí.
Sdílet