Závažné onemocnění a finanční problémy často chodí spolu

22.7.2021
Finance

Závažné onemocnění pro lidi znamená dlouhodobou pracovní neschopnost a nezanedbatelné výdaje spojené s léčbou. Týká se to u nás přitom stovek tisíců lidí, jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].

Závažné onemocnění pro lidi znamená dlouhodobou pracovní neschopnost a nezanedbatelné výdaje spojené s léčbou. Týká se to u nás přitom stovek tisíců lidí, jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].
Sdílet